Zondagsrust en zondagsheiliging

Onlangs ontving ik een brief van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagheiliging. Nu heb ik niet zoveel met het benoemen van bepaalde dagen – alle dagen zijn mij even lief – en ik was niet op de hoogte dat er een vereniging was die zich serieus met de Zondagsrust en Zondagsheiliging bezig hield (goedgekeurd bij Kon. Besluit van 28 september 1955 no.29). Ik heb de brief daarom belangstellend maar met stijgende verbazing gelezen.

In de brief werd ik gefeliciteerd met mijn beëdiging als Statenlid en het bestuur van de vereniging achtte het een goede zaak mij maar eens een briefje te sturen: “Het is met name de zondagsrust en de zondagsheiliging welke ons zeer ter harte gaat” dit in het kader van “de liefde tot het gebod tot God van Hemel en Aarde” en “de Bijbelse invulling van de Zondag, de dag des Heeren“.

“Op velerlei wijze wordt de zondag ontheiligd,” volgens de vereniging, “door sport en spel en andere activiteiten zoals de zgn. koopzondagen. De landelijke wetgeving staat het toe dat er geheel in strijd met het 4de gebod van de Wet des Heeren wordt gehandeld:Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt‘ ” (Exodus 20:8).*)

De vereniging vraagt mij of ik mee wil helpen om “de dag des Heeren weer die plaats te doen krijgen zoals deze ook in vroegere tijden in ons Vaderland had“.

Nu is mijn visie dat iedereen volledig zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen doen en laten. Pas wanneer we de grenzen van de vrijheid van de ander benaderen, dienen we ons te houden aan spelregels. Die spreken we dan samen met elkaar af. Geheel democratisch. In dit inzicht komt een entiteit als een God niet voor. De bijbehorende opgelegde, niet democratische geboden bestaan daarom niet voor mij.

Rond 1928 is de winkelzondagssluiting voor Non-Food winkels om sociale redenen ingesteld en later, tijdens de oorlog, voor Food-winkels. Daarvoor, en ik neem aan dat de vereniging deze tijden bedoeld met vroegere tijden in ons land waren de winkels 7 dagen per week open waren. Ik zie daarom geen direct verband tussen vroeger tijden en het winkelen op zondag.

In mijn denkraam past daarom het bestaan van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging helemaal niet.

Het bevreemd me enigszins ook dat een bestuur van een vereniging, die zich intensief bezig houdt met Zondagsrust en Zondagsheiliging serieus in de veronderstelling verkeerd dat een briefje hieromtrent naar fractie van D66 enige zin heeft. D66 is een gezelschap dat juist vóór de vrijheid van winkeliers of wie dan ook is en helemaal geen zondagsrust of anderszins aan iedereen wil opleggen.

We gaan daarom als D66 waarschijnlijk niet in op de uitnodiging van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging om eens over het een en ander van gedachten te wisselen.

———
*) Exodus gaat daarna nog verder: 31:15 – Wie op den sabbatdag arbeid doet, zal zekerlijk gedood worden.

4 opmerkingen

 1. Jim
  7 nov 2013

  D66 is een partij dat spreekt van vrijheid, net als de rest van Nederland als een woord dat niets te maken heeft met de werkelijke vrijheid.

  Voorbeeld: Als je mensen vraagt wat vrijheid is, zegt men; “Dat ik alles kan doen en laten wat IK wil” “Geen wetten en regeltjes” “Dat ik mezelf kan zijn” “Geen beperkingen” etc.. maar dat is allemaal egoisme en geen echte vrijheid.

  Echte vrijheid is ook vrij zijn van jezelf, van je beperkte mening, leefregels en priveleges die je zelf hebt bedacht. Ik heb geleerd dat er geen wet ter wereld is, die je persoonlijke vrijheid zo indamt als wetteloosheid en egoisme. Als christen heb ik mijn leven aan de Here God gegeven. Daardoor ben ik verlost en werkelijk vrij gemaakt. Hij is nu eigenaar van mijn leven.

  • Erik Kunst
   7 nov 2013

   Geachte heer Jim,

   Wat u nu doet is iets kwalificeren en daar dan op reageren. U benoemd de wens voor vrijheid egoïsme en dat is uw goed recht maar dat is geenszins het geval. Zeker bij D66 houden we ook de vrijheid van de ander in het oog. U bent daarom vrij om te vinden van de zondag openstelling wat u wilt. Ik zal niets van uw mening vinden.

   Ik ben blij dat u gelukkig bent met uw verworven vrijheid. Ik hoop dat u voor anderen ook blij bent, wanneer zij hun vrijheid op een andere wijze verworven hebben. Uw waarheid hoeft geen algemene waarheid voor iedereen te wezen.

   Wellicht zult u ooit vinden dat uw inzicht op werkelijke vrijheid al veel ouder is dan het christendom. Het is echter mooi dat u deze eerste stap reeds gevonden hebt.

 2. Dieuwe
  8 jul 2015

  de moderne mens stelt zijn ratio en wil boven superieur boven die van zijn Schepper, ook al zo oud als de wereld. Ook weten wij het anno 2015 veel beter dan het dikke Boek ons gegeven tot gids voor ons leven. De tien geboden, hebben eveneens afgedaan, zo ook dit gebod (!) Wij zijn mondig en bepalen zelf wel wat goed is en weten dit keurig te staven; als jij respect hebt voor mijn standpunt dan heb ik het voor het van jou. De Schepper ziet toe en noemt dit ego denken “dwaas” (Psalm 14) Jammer dat scribent het aangereikte medicijn weigert en gezondheid figureert. Ik maak me oprecht zorgen om zo ’n iemand. Overigens; beterschap gewenst.

  • Erik Kunst
   8 jul 2015

   Beste Dieuwe,

   Uw intentie begrijp ik maar de verdere relevantie met de koopzondagen ontgaat me geheel. De zondagssluiting van de winkels heeft in eerste instantie te maken met Sociale Wetgeving rond 1928 voor de NON-FOOD en in de 2e wereldoorlog voor de FOOD. Het heeft niets met religie te maken en nog minder met de tien geboden uit uw dikke boek. De Schepper die u aanhaalt heeft voor mij niet die waarde die u er aan geeft. Op die wijze kan ik dan ook het woordje “dwaas” niet kwalificeren wanneer u de koppeling maakt met het feit dat de mensheid heel goed voor zichzelf kan zorgen en feitelijk geen onzichtbare entiteit nodig heeft. Ja, enkel als je heel erg onzeker bent en je je ergens aan vast wilt klampen: dan wel.
   Aan de andere kant ben ik blij dat u respect hebt voor mijn visie, net zoals ik respect heb voor het feit dat u niet gaat winkelen op zondag (voor de ander weer de zaterdag of zelfs vrijdag, want daar zijn de religieuze visies niet eenduidig over).
   En verder wens ik u ook het allerbeste!
   Evenzogoed bedankt voor uw zorgen en geestlijk ‘medicijn’. Ik ben er van overtuigd dat ik het niet nodig heb. Het gaat gelukkig goed met mij.

Reageer op het bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *